Kampen for menneskerettigheder skal kæmpes hver eneste dag

I midten af August så de Københavnske gader en del anderledes ud end de plejer.  Nok er København en by med mange mennesker, indtryk og travlhed, og da eventet for menneskerettigheder Copenhagen 2021 indtog København og Malmø, lyste Danmarks hovedstad endnu mere op. Copenhagen 2021 malede ikke kun byen i regnbuens farver men viste også vigtigheden af og kærligheden til, at der fortsat skal være fokus på, at kampen for lige rettigheder skal kæmpes hver dag.

Hos Hudson Nordic havde vi bl.a. fornøjelsen af at deltage i en heldagskonference, hvor agendaen stod på menneskerettigheder og et inkluderende arbejdsmarked. Fra konferencen Work Inclusion Day er der flere budskaber, som står lysende klart.

Sig fra når minoritetsgrupper marginaliseres

Blandt andet gjorde åbningstalen af Petra De Sutter, vicepremiereminister i Belgien, et stort indtryk på os. Petra sagde bl.a.:

 

”Menneskerettigheder for alle grupper over hele verden er under angreb. Magthavere og politikere er nødt til at forholde sig til disse emner, men det gælder også alle os som bor i de vestlige lande med store privilegier. Vi skal alle tage ansvar for menneskerettigheder i mindre privilegerede lande.”

 

Petra De Sutter understregede vigtigheden af, at vi erkender, at disse rettigheder, som vi kæmper for, hurtigt kan forsvinde igen. Det ses verden over, at man hurtigt kan befinde sig i en situation, hvor man har taget et skridt frem og to tilbage. Lande hvor højrepopulistiske og nationalkonservative kræfter kæmper for at fjerne det fremskridt og de rettigheder der kæmpes for hver dag. Derfor er vigtigheden af at samle kræfterne mellem forskellige institutioner og aktivistgrupper verden over enorm, så vi fastholder og fortsætter kampen og samlet set siger fra, når minoritetsgrupper marginaliseres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær modig og stå sammen

Fra budskaber centreret omkring de overordnede menneskerettigheder og vigtigheden af vores fælles ansvar, indtog Ulf Hahnemann, tidligere CHRO i Maersk, scenen. Ulf satte ord på, hvordan Maersk qua deres store berøringsflade – særligt ift. forskellige normer og kulturer, arbejder for at skabe et inkluderende arbejdsmarked. Her lå der et stærkt fokus på den transformation, som Maersk har gennemgået på vejen mod et miljø, der rummer og omfavner deres ansatte. Maersks visioner var høje og det er med netop disse i baghovedet, at det er lykkes dem at bryde med hierarkier og dynamikker, og samtidig inddrage medarbejderne mere i udviklingen af Maersks værdisæt. Ulf beretter om modstand fra forskellige niveauer af organisationen, som ikke så værdien i denne form for inddragelse. Med fokus på en modig og innovativ proces der indebar kærlighed, medfølelse og tilhørsforhold blev Maersk i stand til at skabe en effektiv transformation mod en mere inkluderende kultur, og dermed målet mod at skabe et mere inkluderende arbejdsmarked.

Psykologisk tryghed er nøglen til inklusion på arbejdspladsen

Paneldiskussionen mellem ISS og BCG – Boston Consulting Group – tog udgangspunkt i BCGs undersøgelse om inklusion på arbejdspladsen. Her lød den tankevækkende konklusion, at det første år for LGBTQ+ medarbejdere er det vigtigste for fremtidig succes, tilhørsforhold og konkluderende engagementet på arbejdspladsen.

Her er nogle af de anbefalinger, som panelet foreslog virksomhederne: 

  • Etablere HR-politikker og kommunikere internt og eksternt, hvorfor fokus på minoritetsrettigheder er vigtigt.
  • Fokuseret rekruttering: søg aktivt efter talent og stræb efter at tiltrække inden for minoriteter.
  • Onboarding –onboardingaktiviteter og synlig støtte i den første tid – for at etablere psykologisk tryghed for den nyansatte.
  • Dagligt miljø der fremmer inklusivitet: f.eks. programmer for nye og eksisterende kollegaer, så alle kan være med til at inkludere den nye til at blive en del af kulturen.
  • Fortsat opfølgning og løbende fokus på den nyansattes trivsel på arbejdspladsen.

Et tilbagevendende spørgsmål var, hvor proaktiv en organisation skal være for at rekruttere folk fra minoriteter. Både ISS og BCGs råd lød, at man som virksomhed skulle gå aktivt ud og rekruttere fra forskellige grupper, hvis mangfoldighed ikke kom af sig selv. Som virksomhed skal man være opmærksom på at formidle de værdier, man står for – både eksternt og i ansættelsesprocessen. Psykologisk tryghed er nøglen til inklusion på arbejdspladsen, og en meget vigtig faktor for at føle sig tryg og inkluderet.

 

 

Konkluderende og opsummerende står én ting klart, nemlig vigtigheden og erkendelsen af, at virksomheder verden over bærer et ansvar. Kampen for menneskerettigheder skal kæmpes hver eneste dag og som individer, ansatte og virksomheder på denne jord, er det op til os kollektivt, at fremme agendaen for en inkluderende verden og et inkluderende arbejdsmarked.

Hos Hudson Nordic forstår vi den nøgleposition vi indtager, når det kommer til at medskabe et inkluderende og rummeligt arbejdsmarked, og vi tager al læring og refleksioner med i vores arbejde på at skabe plads til alle – uanset etnicitet, alder, seksualitet og meget mere. Copenhagen 2021 og Workplace Inclusion Day satte ikke kun København på regnbuelandkortet, men sikrede også at menneskerettighedsagendaen endnu engang blev fremhævet, og at virksomheder som vores kan arbejde mere målrettet med vores indsats på at skabe endnu flere inkluderende arbejdspladser.