Ejendomsbranchen – en resistent branche i stor udvikling

Det er ikke nogen hemmelighed, at virksomheder på tværs af alle brancher påvirkes i større og mindre grad af den igangværende krise, som efterhånden har udviklet sig til både en sundheds- og samfundsøkonomisk krise. Vi har i andre artikler skrevet om, hvordan ledere med fordel kan agere som rollemodel for medarbejderne og fyrtårn for den retning, som virksomhederne skal gå. Noget andet er, hvordan brancher som helhed håndterer og udvikler sig under krisen; en af de brancher, hvor der fortsat er positive takter, er ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.

Baseret på vores indgående kendskab til og erfaring fra ejendomsbranchen har vi identificeret nogle interessante tendenser, som måske også kan tjene til inspiration for andre. Vi oplever en kreativitet og løsningsorientering fra udviklere og entreprenører for at opretholde udviklings- og byggeaktiviteten under de aktuelle udfordringer med afstands- og hygiejnekrav. Samtidig viser branchen et samfundssind og ansvar for at opretholde aktiviteten for de mere end 100.000 beskæftigede.

Fra et markedsføringssynspunkt og ønske om fastholdelse samt ikke mindst med afsæt i den gode historie har branchen en unik mulighed for at tiltrække medarbejdere, som måske ikke tidligere har haft øje for branchen samt at fastholde sine vigtige faglærte medarbejdere.

Konkret, så påtager nogle af Danmarks største ejendomsinvestorer sig et medansvar for at sikre arbejdspladser, ikke bare nu men også på den lange bane. Det resulterer bl.a. i, at adskillige pensionskasser samt bolig- og ejendomsselskaber meddeler, at de vil fastholde projekt- og investeringsplaner og desuden fremrykke vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Det sker for at sikre, at entreprenører, håndværks- og servicevirksomheder samt underleverandører ikke må dreje nøglen om.

Branchen bliver også hjulpet af regeringens ønsker at suspendere anlægsloftet i den offentlige sektor, hvilket giver mulighed for, at regioner og kommuner kan støtte op om at bevare arbejdspladser i den private sektor.

Ønsket om at fastholde arbejdspladser fører også til en anden positiv observation, idet Dansk Industri foreslår at fremme den grønne omstilling ved at forbedre energieffektiviteten i den danske bygningsmasse. Det er en oplagt mulighed for at sikre arbejdspladser og klimamål. Der er bred opbakning fra branchen til forslaget, så vi antager indsatsen på de bæredygtige boligudviklingsprojekter og byggeinvesteringer fastholdes, uanset en vis usikkerhed i markedet.

I relation til at tiltrække nye samt fastholde eksisterende medarbejdere oplever vi i stigende grad, at faktorer som værdier og en klar CSR-politik kan spille en afgørende rolle i valget af ny arbejdsplads. Det kræver dog også, at virksomhederne italesætter og efterlever det.

I en tid, som mest er præget af alvorlige nyheder, er der grund til at bevare troen på, at branchens aktivitetsniveau kan opretholdes.  Ejendoms- og byggebranchen står ikke stille og får med stor sandsynlighed behov for flere talenter til at gennemføre planerne og projekterne. Her er det vigtigt, at virksomhederne og branchen som helhed er bevidste om og italesætter de positive overvejelser, der ligger bag tiltagene; det er det, som kommende medarbejdere gerne vil høre om, og det er noget, som fastholder kompetente medarbejdere.

I et land og ikke mindst i en branche, hvor der til dels er og bliver mangel på faglærte medarbejdere, er det vigtigt med et stærkt ”employer brand” til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Derudover er det også vigtigt, at branchen i endnu højere grad tager en struktureret tilgang til medarbejderudvikling. Mange af de nye tiltag såsom grøn omstilling og energibesparende projekter kræver nye fagkompetencer og en anden måde at drive projekter på.

Det kan være en udfordring at skulle udvikle medarbejdere, som ofte arbejder remotely, men er der noget, som den seneste tid har vist os, så er det, at det er muligt at holde den tætte dialog og opfølgning. Derfor kan virksomhederne med fordel også tænke medarbejderudvikling ind i nye rammer såsom e-learning, der er et etableret begreb i dag, mens e-coaching og online assessment er nye begreber, der vinder frem.

Hos Hudson Nordic har vi specialiserede rådgivere og konsulenter, der kender hhv. ejendoms- og byggebranchen særdeles godt, både i relation til drift og udvikling. Derudover har vi certificerede coaches og assessors, der har stor erfaring med at gennemføre medarbejderudviklingsforløb på tværs af brancher.

For mere information om vores ydelser eller blot for at høre mere om vores refleksioner omkring ejendoms- og byggebranchen kontakt venligst Partner Henrik Rohde.