Gruppecoaching af dit team

Hos Hudson Nordic tror vi på, at begejstring og positiv drivkraft er nogle af de vigtigste faktorer for at lykkes med det, der er vigtigt for netop jeres team. På samme måde hjælper vi jer med at blive endnu mere bevidst om teamets styrker samt udfordringer – og derfra arbejde koncentreret med dem.

Denne type coaching handler især om at kunne inspirere gruppen til refleksion, der gør gruppen i stand til at tage og fordele beslutninger inden for de rammer de er tildelt. Samtidig er det spændende at opleve, hvor stærkt et team bliver, når det bliver bevidst om egne og andres pålagte grænser – og man sammen tager den direkte vej mod et fælles mål.

 

Mennesker med mennesker.

Vi tror på, at der kan opstå magiske ting, når mennesker arbejder sammen om et fælles mål. Vores erfaring siger os også, at det ofte kan være godt med en objektiv sparringspartner, når et team pludselig har behov for at udvikle sig.

Vi mennesker er forskellige. Vi har forskellige holdninger. Fælderne er mange, hvis man ikke er opmærksomme på de udfordringer der ligger i forskellighederne. Vi ved dog også, at forskelligheder kan fordre successer – og det er dem vi ønsker at finde frem til i arbejdet med teamet.

 

Der kan være forskellige grunde til at vælge gruppecoaching:

  • I har en konkret udfordrende opgave, som kræver højere grad af teamarbejde og at kunne løfte i flok.
  • I har et ønske om at afdække og frisætte potentialet i jeres team
  • I ønsker forventningsafstemning af mål, rammer og roller, hvor det kan være hensigtsmæssigt at have en objektiv sparringspartner.
  • I ønsker at tackle aktuelle konflikter og styrke samarbejdet i teamet.

Hos Hudson Nordic ønsker vi at være jeres valgte sparringspartner og tilrettelægger et forløb skræddersyet til jeres ønsker, behov og udfordringer.