Stolt sponsor af Copenhagen 2021

Stolt sponsor af Copenhagen 2021

Hos Hudson Nordic ser vi partnerskabet med Copenhagen 2021 som et privilegium. At tage et synligt standpunkt og at sprede budskabet om inklusion, menneskerettigheder og mangfoldighed er ikke kun en essentiel sag generelt. Det er også et privilegie og en absolut nødvendighed at tage stilling til samt ansvar for sin rolle, både som virksomhed og enkeltperson.

Det er vigtigt for os kontinuerligt at være opmærksomme på den centrale rolle vi spiller som trusted advisors for virksomheder i hele Norden. Siden begyndelsen har Hudson Nordic stræbt efter, at levere en mangfoldig og kvalificeret talent-pool til vores kunder. Samtidig er det vigtigt for os at italesætte og udleve en agenda der fokuserer og sikrer en inkluderende arbejdsstyrke. I Danmark, i Norden, i hele verden. Vi ønsker at sikre, at alle mennesker – uanset seksuel orientering, køn, race, alder m.v.  sikres lige rettigheder på jobmarkedet.

I vores partnerskab med Copenhagen 2021 anerkender vi budskabet om bred inklusion og står på mål for, at alle mennesker er værdifulde, velkomne og værdsatte på jobmarkedet. Ved at gå sammen med Copenhagen 2021 anerkender vi samtidig de mange kampe og den lange historie med undertrykkelse, som LGBTQ+ -samfundet har været og stadig er udsat for. I denne forbindelse gør vi det klart, at vi er en seriøs allieret og partner i kampen mod forskelsbehandling.

 

 

 

Ola Lenes, Managing Partner & CEO for Hudson Nordic

” Rettighederne for LGBTI+-samfundet er selve menneskets uomtvistelige, basale rettigheder: Grundlæggende, vigtige og altomfattende menneskerettigheder. Som en people-for-people-organisation stræber vi efter at skubbe dagsordenen for lige rettigheder for alle mennesker, uanset seksuel orientering, race, køn, alder osv. Dette er hvad vi træner og hvad vi praktiserer. 

Vi ved, at vi som organisation skal reflektere, vende blikket indad og forstå vores egen position for at vende blikket udad og handle i overensstemmelse med verden omkring os. Vi stræber efter at fremme lige rettigheder og muligheder for alle, når det kommer til at være en del af og trives på det nordiske arbejdsmarkede”

Vores fokus:

Copenhagen 2021 + Hudson Nordic

Vores umiskendelige budskab og fokus i partnerskabet med Copenhagen 2021 er at promovere et inkluderende arbejdsmarked. Dette betyder blandt andet, at vi løbende uddanner os selv i samt holder hinanden opmærksomme på vores egne biases og måder hvorpå vi kan minimere forudindtaget og subjektiv beslutningstagen. Vi opmuntrer til forskellige måder at se verden på, og til dagligt betyder det, at vi holder os selv ansvarlige for at levere en mangfoldig talentpulje til vores kunder samt at udfordre vores kunders perspektiv på diversitet.

Vær med i vores arbejde for at skabe en inkluderende arbejdsstyrke ved at deltage i vores forskellige aktiviteter og initiativer op til og under Copenhagen 2021.

 

Debatter & Aktiviteter

Hos Hudson Nordic vil vi i tiden op til og under Copenhagen 2021 i august facilitere debatter og andre initiativer. Hold dig opdateret på de kommende begivenheder på vores hjemmeside, Linkedin og Instagram

Du kan desuden følge Copenhagen 2021 store arbejde her. Her kan du få indblik i det store arbejde der ligger i at hoste den største enkeltstående LGBTI+-begivenhed i 2021.

Vi har interviewet Chair For Copenhagen 2021, Katja Moesgaard, i vores podcast ”Hudson Hot Talk”, hvor vi diskuterer mangfoldighed og integration på arbejdspladsen. Lyt med her.