Corporate Social Responsibility

Hos Hudson Nordic har vi hver eneste dag fornøjelsen af at arbejde med mennesker og vi gør meget ud af at møde det enkelte menneske i øjenhøjde og med nærvær. Vi tager os tid til at sikre at vores processer er skræddersyede til både organisationens og individets behov – og vi vil være de bedste, når det kommer til at tiltrække, assesse og udvikle mennesker.

Vi ved, at vi som virksomhed har et stort ansvar for at støtte en bæredygtig og social udvikling. Vi prioriterer at skabe gode tiltag, der alle tager deres afsæt i de 17 verdensmål og vores kompetencer. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse, bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Vi kæmper for alle menneskers rettigheder og har et særligt fokus på ligestilling i vores sociale arbejde.

Hvert år opdaterer vi vores indsatsområder. I år støtter vi nedenstående initiativer:

NGUVU: Ligestilling mellem kønnene i Kenya

NGUVU, betyder ’styrke’ på swahili. NGUVU er også navnet på en kenyansk-baseret NGO, som Hudson Nordic har fået muligheden for at støtte. NGUVU, som har deres hovedsæde i Nairobi, hjælper udsatte kvinder med at dyrke og sælge kaffebønner med ordentlige arbejdsforhold og til en god pris.

NGUVU har til mål at skabe en bæredygtig og sund kaffeforretning, så de kvinder, der arbejder for dem, har muligheden for at skabe et bedre liv for dem selv og deres børn. NGUVU sørger for gode priser ved at sælge kaffebønnerne udenom de ellers fordyrende mellemled.

Det vigtige for NGUVU bliver således at sikre deres medarbejdere et fast job, ordentlige arbejdsforhold og faglig udvikling. I samarbejde med den lokale organisation Rziski arbejdes der således for at skabe langvarige positive forandringer for kvinderne, og dermed også for deres familier.

Læs meget mere om NGUVU og deres arbejde her

 

 

 

 

 

Velkommen hjem: Støtte til veteraner

VELKOMMEN HJEM er stiftet af en række virksomheder, der ønsker at støtte veteraner med at sætte fokus på, hvordan de militære kompetencer og erfaring kan bringes i spil i det civile erhvervsliv. Målet er at støtte veteranen i en god og realistisk overgang fra det militære til det civile arbejdsmarked. Det kan lykkes gennem et veltilrettelagt forløb, hvor fokus er på at afdække veteranens kompetencer og matche dem med en mentor fra en privat virksomhed. Det med henblik på at sikre, at overgangen fra militær til civil sker glidende, og at du kommer i gang med et job, der matcher dine kompetencer og interesser.

Du kan læse mere om deres fantastiske arbejder her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

For få år siden var det et ukendt fænomen, at unge mennesker havde en selvskadende adfærd. Men i dag er det et faktum, at vi har unge mennesker, som skærer i sig selv, brænder sår i hænderne eller river hårtotter ud af håret for at håndtere svære følelser. Coronatiden har kun skabt større mistrivsel blandt denne gruppe. De unges liv har været sat på standby med endnu større usikkerhed og manglende fællesskaber til følge. Det gælder både piger og drenge. Et af de steder, hvor man kan mærke en stigning i antallet af sårbare unge er Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS).

Bo Møhl, professor i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet og supervisor i psykoterapi med 25 års erfaring med bl.a. patienter, der skader sig selv, har lavet en undersøgelse. Den viser:

  • 22 % af eleverne i folkeskolens 9. klasse har skadet sig selv én eller flere gange.
  • 21,5 % af de københavnske gymnasieelever har erfaringer med selvskade, og 9 % har skadet sig selv mere end 20 gange inden for det seneste år.
  • 11 % af alle danskere har skadet sig selv med vilje mindst én gang i deres liv.
  • Mindst 80.000 personer i alderen 16-19 år er i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse i Danmark.
  • Forekomsten af personer med en spiseforstyrrelse, der også lider af selvskade, er 21-59 %.

I LMS arbejder de målrettet med at støtte, styrke og hjælpe mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade. Uanset om du er berørt, pårørende eller fagperson, så tilbyder LMS både støtte og rådgivning. Derudover arbejder LMS med at indsamle viden, tilbyde professionel rådgivning og undervisningstilbud, som er skræddersyet til det behov, folk kommer med.

For at kunne løfte sådan en opgave, er det nødvendigt med en dygtig og professionel ledelse, som er klædt godt på til den vigtige rolle at drive foreningen på en professionel og tidssvarende måde.

Derfor har vi i Hudson Nordic støttet op om LMS’ arbejde ved netop at gøre brug af vores kompetencer. Da LMS fejrede 20 års jubilæum i år, donerede vi et assesmentforløb, som de kunne gøre brug af i forbindelse med rekruttering af deres kommende kommunikations- og fundraisingchef. Med det bidrag håber vi, at vi er med til at styrke og professionalisere foreningens arbejde, så de kan hjælpe endnu flere sårbare unge i fremtiden.

Læs mere om LMS og deres arbejde her. 

Følg med på rejsen mod et mere inkluderende arbejdsmarked