Den fine balancekunst at udvikle og fastholde dine nøgletalenter
– på distancen og midt i en krisetid

Nutidens ledere møder en hverdag i stor forandring, når det kommer til at motivere og inspirere deres medarbejdere. Vi kan lige så godt begynde at overveje, hvad der skal til af nye tiltag og værktøjer, når det kommer til at udvikle og fastholde talenterne. Det er nødvendigt at være forberedt på, hvad der venter på den anden side af krisen.


De overvejelser, som vi alle gør os…

Vi taler alle om, hvordan alt er usikkert, uforudsigeligt og utrygt. Som leder spørger du sandsynligvis også dig selv: ‘Hvad vil der ske med min virksomhed?’, ‘Kan vi gå tilbage til, som det der ‘plejede at være’ før krisen?’, og ‘Vil min strategi fortsat være aktuel om 3-6 måneder?’

For dig som leder er det uden tvivl vanskeligt at finde den opskrift, der sikrer virksomhedens overlevelse. På grund af de utallige ændringer, der sker på både et socialt og økonomisk plan, er der ingen garanti for, at de valg, du træffer, er ‘rigtige’. Som vores danske finansminister Nicolai Wammen tidligere har sagt, så handler det om ‘at navigere til søs uden kompas’.

I et af vores tidligere indlæg har vi nævnt, at nogle af de egenskaber, som du i din lederrolle skal demonstrere i tider som disse, er empati, ro, sårbarhed og udholdenhed (https://hudsonnordic.dk/empatiaegthedsaarbarhedogmodstandskraft/). I medierne understreges det af flere eksperter, som bekræfter, at forventningerne til dig som leder netop nu er, at du har kontrol; både på dig selv og på situationen – på trods af, at alting virker uforudsigeligt og i forandring. Det forventes, at du styrer skibet med fast hånd, og samtidig signalerer dit ansvar – og ikke er et offer for omstændighederne.

Én ting er sikkert, og det er, at om et øjeblik åbner samfundet så småt op igen, og væksten begynder at vende tilbage. Det betyder også, at mange virksomheder vil komme op til overfladen og vokse igen.

 

 

Karrierehåndtering i krisetider – High Potentials og High Performers.

Det er helt sikkrt, at verden igen vil åbne sig – mens det er mere uvist i hvilken form det vil ske. Alligevel er det her, at du som leder tydeligt kan demonstrere fremsyn og indsigt. Nogle afgørende spørgsmål, som vi mener, at du som leder skal stille dig selv, er: Hvor hurtigt kommer min virksomhed ud af starthullerne og tilbage i fart? Kan min virksomhed vende tilbage til sin tidligere glans, og kan vi levere med samme hastighed og høje serviceniveau? Vil mit ledelsesteam besidde samme samarbejdskraft og holdånd, når vi igen befinder os ‘på den anden side’ af denne ekstraordinære situation?

 

I dag har de fleste medarbejdere og ledere været tvunget til at arbejde hjemmefra. Flere af disse har nu haft tid til at reflektere over deres karriere og overveje, hvordan (og om) de ønsker at vende tilbage til ‘plejer’. Nogle medarbejdere og ledere overvejer måske, om de skal begynde at overveje en anden karriere et andet sted; et sted, der bedre afspejler deres kompetencer og værdier. Ikke nødvendigvis fordi den virksomhed, hvor de arbejder, gør tingene ‘forkert’, men fordi de selv befinder sig i en tilstand af limbo, refleksion og uklarhed.

 

Dine medarbejdere er muligvis ikke de eneste, som har det sådan. Du som leder har sandsynligvis også gjort dig nogle tanker: Har jeg det rigtige team? Er mit team effektivt? Sikrer mit team vækst og resultater; både under og efter krisen? Hvem er mine High Potentials, dvs. de med potentiale til at påtage sig endnu mere komplekse opgaver og med motivation for at være fremtidige ledere og til at påtage sig ansvar i fremtidige kriser?

 

I den sammenhæng har vi lidt stof til eftertanke, idet vi igennem de sidste 15 år fra vores mere end 1.900 Development Centre har oplevet, at mindre end 10% af High Performers er High Potentials, og at mere end 80% af High Potentials er High Performers. At skelne mellem de to grupper er ikke nemt, og det potentielle pitfall ved at udvikle den “forkerte” gruppe er åbenlys. Som leder er du ansvarlig for at tilpasse din ledelsesstil til hver gruppes egenskaber, og du skal muligvis overveje, om du har de rette kompetencer til at lede dine medarbejdere i henhold til deres værdier, kompetencer og ambitioner.

 

I disse ekstraordinære tider er der ikke nødvendigvis så mange trumfkort at spille, idet du ikke kan samle din organisation og vise samme nærhed samt empatiske og coachende ledelse, som du normalt ville gøre. Ledelse sker på afstand – både fysisk og mentalt. Det kan samtidig være svært at vide, hvordan dine medarbejdere reagerer på og håndterer krisetid, og om de forventer noget andet af dig og dit lederskab.

 

Det eneste, du kan være sikker på, er, at du vil blive udfordret i dit lederskab. Lederskab i denne sammenhæng er at være synlig og vise nærhed samt være tro mod din strategi og operative planer. Vi anbefaler dig som leder at huske på tre faktorer, når det handler om måden at lede og handle på: Substans, Karakter og Stil:

 

Karakter beskriver egenskaber, der er grundlæggende for en leders person og identitet, og som giver andre grund til at stole på lederen. Vi værdsætter autencitet, integritet, omtanke, mådehold og ydmyghed.

 

Substans beskriver tillærte kvaliteter i det modne lederskab, som inspirerer til engagement og handling, og som fører til en over-alle-forventninger indsats. Det handler om praktisk visdom, selvtillid, ro, resonans og vision.

 

Stil beskriver åbenlyse, færdighedsbaserede mønstre for den mere kommunikative del af ledelsen, som motiverer, skaber og fastholder præstation. Fysisk fremtoning, intentionalitet, rummelighed, interaktion og selvsikkerhed er vigtige parametre.

 

 

Det umuliges kunst – at lede sikkert igennem en usikker tid

For at kunne lede med succes midt i en uvis tid skal du være sikker på, at du har de rigtige medarbejdere, og at organisationen er indrettet til at komme hurtigt ud af starthullerne. Dine konkurrenter arbejder sandsynligvis også med deres genopretningsplaner med henblik på at genvinde tabt terræn.  Det kræver mere end en mavefornemelse at etablere det bedste hold af medarbejdere og at identificere talenterne. Tider som disse kræver sikkerhed og transparens i de valg og investeringer, som du gør for at udvikle dine talenters kompetencer.

For at øge træfsikkerheden i dine valg, har du brug for værktøjer til at støtte dig i arbejdet med at identificere, vurdere og udvikle nøgletalenter; det er de talenter, som skal føre dig og din virksomhed til et nyt niveau – både under og efter krisen. Vi er sikre på, at det bliver en virkelighed, som vi ikke har set før.

 

Udvikling af dine talenter på distancen – et gennemprøvet koncept

Hos Hudson Nordic tilbyder vi etablerede og gennemprøvede værktøjer til virtuelle og digitale udviklingsprogrammer. Der er ikke bare tale om fysiske værktøjer, der er ‘oversat’ til det digtitale, idet det er state-of-the-art værktøjer, som er udviklet udelukkende med et digitalt formål for øje.

Igennem de sidste 20 år har Hudson Nordic opbygget solid erfaring med at identificere og udvikle talenter og ledere for en lang række nationale og internationale virksomheder. Vi har vurderet omkring 1.900 ledere og talenter via vores internationalt anerkendte og anvendte Assessment & Development Centre. I alt, hvad vi gør, bruger vi videnskabeligt validerede og dokumenterede metoder og værktøjer, og i vores centre bruger vi professionelt certificerede assessors og coaches.

 

Der kan være flere grunde til, at vores kunder bruger vores virtuelle eller fysiske udviklingsprogrammer; i betragtning af den krise, vi står midt i, kan et udviklingsforløb være et værdifuldt signal at sende til dine talenter og ledere. Et signal om, at din virksomhed ønsker at investere i dem som medarbejdere.

Vores assessment løsninger giver dig som leder og din virksomhed en valideret og pålidelig vurdering, der er baseret på objektivitet, og vi følger den op med konkrete udviklingsområder og klare råd til tiltag, som du som leder kan gøre for at få mest muligt ud af dine talenter.

 

 

Dyb faglighed og objektivitet i ordets klareste form – Development Center

Når vi taler om objektivitet, mener vi virkelig objektivitet. Vores Centre of Excellence har udviklet og udvikler fortsat en bred vifte af assessmentsøvelser, der tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger, der er omgjort til business cases. Selve øvelsespaletten indeholder analyse- og præsentationsøvelser, rollespil og kommercielle øvelser. Alle vores øvelser har manualer for, hvad der kendetegner en god, mellemgod og dårlig løsning, hvorved vi undgår at lade vores subjektivitet styre vores evaluering.

 

Hudson Nordic kan opbygge et program baseret på din virksomheds kompetenceramme og alternativt basere den på vores egen 5+1 kompetencemodel; en model, der beskriver kompetencer inden for fem centrale ‘klynger’. Bemærk, at vores +1 henviser til de nødvendige, faglige færdigheder. Hvis du ønsker en skræddersyet kompetenceramme, faciliterer vi en kompetenceworkshop, hvor vi sammensætter netop de kompetencer og øvelser, som der skal til for at udfordre og udvikle dine talenter.

 

Som leder er du velkommen til at deltage i Development Centeret. Vores erfaring er, at du vil opleve stor værdi i at se dine talenter udfolde sig i virkelighedsnære situationer, og hvor de agerer udenfor deres normale komfortzone. I en digital løsning vil observationer, øvelser, udfordringer og den generelle oplevelse være den samme som ved et onsite Development Center.  Efter et Development Center vil du og din medarbejder modtage en omfattende og personaliseret udviklingsrapport med konkrete råd til udviklingsaktiviteter. Vi kan også, hvis du ønsker det, skabe et direkte link til medarbejderen personlige udviklingsplan (PDP).

Ved at tilbyde dine talenter et skræddersyet udviklingsprogram, der fungerer som et redskab til at udvikle, motivere og fastholde, oplever de, at du som leder og din virksomhed ønsker at investere i dem – på trods af, at vi er midt i en krise med stor usikkerhed.

Ved at tilbyde dine talenter et skræddersyet udviklingsprogram, der fungerer som et redskab til at udvikle, motivere og fastholde, oplever de, at du som leder og din virksomhed ønsker at investere i dem – på trods af, at vi er midt i en krise med stor usikkerhed.

Studier peger ligeledes på, at virksomheder bedst fastholder deres nøgletalenter ved at forstå hvilke følelser, de oplever på deres rejse hos jer. Her er det relevant at udføre en måling af medarbejderrejsen. En måling der består af 3 forskellige undersøgelser, der blandt andet relaterer sig til medarbejderens vurdering af hele onboarding forløbet.

Hvis du er interesseret i at lære mere om vores skræddersyede udviklingsprogrammer og høre, hvordan du kan skille dig ud fra mængden med det bedste team samt være den mest velforberedte leder, så er vi tilgængelige for en uforpligtende dialog. Kontakt os endelig her