Adm. direktør til Brabrand Boligforening

Ansøgningfrist: 29/09/2021
 • Reference: 143938
 • Job type: RecruitmentProject

Adm. direktør til Brabrand Boligforening – Århus


Vi søger en adm. direktør, der kan sikre driften og videreudviklingen af vores almene boligforening Du kan motivere, sætte retning og kombinere din viden fra det sociale område, din ledelseserfaring og din politiske tæft til at opnå resultater i samarbejde med beboerdemokrater, ansatte og eksterne interessenter.


Vores nuværende adm. direktør har efter otte spændende år valgt at stoppe, og nu skal efterfølgeren findes. Du har mulighed for at overtage stafetten på et tidspunkt, hvor der skal sættes strøm til nybyggeri og renoveringsprojekter til en samlet værdi af fire mia. kr., som skal forvaltes over de næste ti år. Til at støtte op om dette og drive porteføljestyringen i det daglige vil vi ansætte en projektchef, der bliver en del af direktionen, sammen med administrationschefen.


Din fornemste opgave, som adm. direktør for en forening med ca. 5.500 boliger fordelt på 29 afdelinger og med 50 ansatte i administrationen og 110 medarbejdere i boligafdelingerne, bliver at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø. Du har en stærk og kompetent organisation bag dig og samarbejder med en engageret bestyrelse, der giver med- og modspil i en konstruktiv dialog. Organisationen er præget af ordentlighed, højt engagement og motivation med henblik på at eksekvere på foreningens visioner.


I Brabrand Boligforening ønsker vi at medvirke til at fastholde og udvikle en blandet by, hvor der også bygges boliger, som er til at betale. Det er med til at sikre en langtidsholdbar byudvikling, som skaber en større social balance. Samtidig har vi et højt ambitionsniveau for kvaliteten og arkitekturen i vores byggerier. Vi arbejder desuden med en bredspektret tilgang til bæredygtighed i såvel renoveringer som i nybyggeri, hvor vi allerede i dag har en markant og stærk profil inden for energirigtigt og innovativt byggeri. En anden grundsten for det almene byggeri er at skabe inspirerende rammer for gode fællesskaber.


Visionær ledelse og opgaver med stor samfundsværdi


Som adm. direktør bliver du ansvarlig for en organisation og for opgaver med en stor samfundsnyttig værdi. I organisationen bliver du en samlende kraft, og ansigt udadtil i forhold til kommune, entreprenører, rådgivere, beboerdemokrati og beboerne.


Du bliver som adm. direktør overordnet ansvarlig for foreningens drift  og refererer til foreningens bestyrelse. Direktionen består udover dig af en erfaren administrationschef og den nye projektchef, og endvidere understøttes du af en udvidet ledergruppe.


Dine ansvarsområder spænder bredt og inkluderer at:


 • sætte retning for, være fyrtårn for og lede organisationen.
 • prioritere og balancere udvikling, renovering og drift.
 • sikre, at foreningen til stadighed har en interessant og konkurrencestærk portefølje af boligtyper og yder god service for sine beboere.
 • involvere dig i og have en holdning til samfundsdebatten og bl.a. skrive indlæg, lave oplæg og holde møder med mange interessenter.
 • deltage i sektorens netværk og i samlet front være med til at sikre fokus på den almene sektor.


Grundet bredden i opgaverne bliver det til tider en afvejning at prioritere udvikling og store projekter samtidig med, at du sikrer eksekvering af sikker drift i boligafdelingerne, som også udgør en stor del af dine opgaver. Det skal bl.a. ses i forhold til vores ambitiøse planer for nybyggeri og renoveringsprojekter over de kommende år. På samme tid er der behov for en leder, som både er synlig, engagerende, informerende og binder alle interesser sammen.


Synlig leder med erfaring fra en politisk kontekst og indsigt i boligformer og -arkitektur


Som leder præsenterer du dig som synlig, dynamisk og samlende på tværs af funktioner og interesser, hvor du begejstrer, motiverer, involverer og udfordrer foreningen. Du viser nysgerrighed for alle facetter af boligforeningen, trends i samfundet og beboernes behov og interesser. Alle disse input evner du at samle til en fælles retning, og du kan derfor via overbevisende og empatisk kommunikation skabe følgeskab og engagement. I din omgang med andre møder du muligheder og problemer med åbent sind, søger information og træffer dine beslutninger baseret på et så bredt og nuanceret grundlag som muligt.


Fagligt og som leder har du betydelig ledelseserfaring fra en funktion på tilsvarende niveau og evner at favne bredt og navigere i en politisk kontekst. Du kan begå dig blandt rådgivere, entreprenører, kommuner, ministerier og andre boligforeninger. Dine faglige kompetencer inkluderer:


 • Erfaring med både en udviklings- og driftsorienteret agenda, og hvor du har haft fuldt forretnings- og økonomisk ansvar for dit område.
 • Solid ledelseserfaring med at lede gennem mellemledere – gerne suppleret med en lederuddannelse/et lederudviklingsforløb.
 • En naturlig interesse for og en vis indsigt i boligformer, boligtrends og byrum.
 • Erfaring fra en tilsvarende stilling indenfor den almene sektor eller fra en kommerciel organisation.  
 • Relevant akademisk uddannelse.


Kontaktinformation


For mere information er du velkommen til at kontakte Camilla Svendsen, Managing Partner hos Hudson Nordic, på telefon 2071 4983 og ellers sende en mail til cs@hudsonnordic.com. Hudson Nordic støtter Brabrand Boligforening i rekrutteringsprocessen.


For at søge skal du klikke på linket i øverste venstre hjørne. Bemærk, at vi ikke modtager cv’er og ansøgninger per mail. Vi vil behandle ansøgningerne med diskretion og fortrolighed.


Ansøgningsfristen er 22. september, og vi forventer at afholde samtaler i løbet af oktober med henblik på afslutning af processen i slutningen af oktober 2021.


Om Brabrand Boligforening


Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.500 lejeboliger i 29 afdelinger i Aarhus og omegn. Vores største afdelinger er Gellerupparken og Toveshøj med ca. 6.000 beboere. I Gellerup og Toveshøj samarbejder vi med Aarhus Kommune om at gennemføre en helhedsplan, som kombinerer store fysiske forandringer med en social indsats, så området ændres fra udsat boligområde til en attraktiv bydel. Brabrand Boligforening har ca. 160 medarbejdere fordelt med ca. 50 medarbejdere i vores administration og ca. 110 medarbejdere i boligafdelingerne. Organisationen er funktionsopdelt med et ledelsessekretariat, en administrationsafdeling, en driftsafdeling og en projektafdeling samt en boligsocial indsats. Læs mere på www.bbbo.dk.