Head of IT, Operations & Development til Red Barnet

Ansøgningfrist: 14/05/2021
 • Reference: 143851
 • Job type: RecruitmentProject

Head of IT, Operations & Development til Red Barnet


Brænder du for at gøre en forskel, både fagligt og for andre mennesker? Er du der, hvor du gerne vil have ansvar for hele IT-værdikæden i en mindre IT-organisation med store ambitioner? Har du lyst til at bygge videre på din ledererfaring med ledelse af 12-14 kompetente og engagerede medarbejdere inden for drift, udvikling og facility management? Og har du lyst til en hverdag med en stærk teamånd, højt til loftet, og hvor din dybe IT-arkitektoniske og driftsforståelse gør en forskel?


Som Head of IT & Facility Management rapporterer du til Red Barnets CFO og bliver en del af Business Support & Development. Du bliver leder for 12-14 medarbejdere, der arbejder med drift og support af workplace services, ERP og andre systemer samt videreudvikling af standardsystemer og egen udvikling.


Du bliver en del af Red Barnets organisation på et tidspunkt, hvor der er stort fokus på, hvordan der kan komme en bedre understøttelse af forretningsaktiviteterne gennem procesoptimering, digitalisering, dataanvendelse mv., samtidig med at du skaber en højere grad af centralt overblik over og styring af udviklingen i systemlandskabet. Du er aktiv i hele rejsen fra at identificere optimeringsbehov/-muligheder, anviser en løsning og sikre, at den bliver udviklet og implementeret på en måde, der understøtter en sikker og effektiv drift og lever op til forretningens forventninger.


Ansvar for strategisk prioritering og udvikling og drift af IT-landskabet


Som Head of IT & Facility Management vil du operere på flere forskellige niveauer og sammenhænge. Først og fremmest skal du analysere, identificere og skabe et fuldt overblik over IT-værdikæden, og hvilke systemer og applikationer, der understøtter den. Derudover er der behov for mere transparens i og prioritering af udviklingsprojekter, digitalisering og drift – du skal også have blik for og kunne understøtte de optimeringsmuligheder, der ikke nødvendigvis kræver en digital løsning. Det forventes, at du bidrager med et arkitektonisk tværgående blik, kan sætte en retning på tværs af leverancer, og hvor du også forholder dig til, at sikkerhedsrisici kontinuerligt ændrer sig i takt med digitalisering og nye systemer.


Som frontperson for IT & Facility Management har du ansvar for at sikre den røde tråd, den rette prioritering af indsatser samt rådgive Red Barnets øverste ledelse, og sikre at dine medarbejderes kompetencer løbende opdateres. Dine øvrige ansvarsområder inkluderer ansvar for at:


 • vedligeholde og udvikle leverancer, forretningsprocesser og systemer, herunder at skabe en klar struktur i IT og ansvar.
 • udvikle og engagere medarbejdere gennem en klar vision og ved selv at være rollemodel for vidensdeling og problemløsning.
 • drive innovation og effektivisering i hele organisationen med fokus på konstante forbedringer, med hensyntagen til at sikre en stabil drift.
 • definere, implementere og følge op på IT-governance og -processer og kommunikere det til interessenterne og sikre forankring i forretningen og IT.
 • definere og sikre overholdelse af SLA’er, svartider, aftalte leverancer og ressourcer til projekter.
 • sikre en fortsat velfungerende, omkostningseffektiv og serviceminded intern service (facility management, reception mv.)


Leder med erfaring fra drift, udvikling og overordnet styring og optimering


Vi leder efter dig, der er selvstændig og proaktiv, og som finder det naturligt at tage ansvar og ejerskab og som samtidig evner at inspirere andre til at gøre det samme. Du mister aldrig blikket for, at en stabil drift er udgangspunkt for at kunne ”lege” med udvikling, digitalisering og andre initiativer.


Dine personlige kompetencer understøtter din evne til at drive forandringer, governance, en effektiv drift og kontinuerlig udvikling af din organisation. Du har en overbevisende kommunikation, som du supplerer med en ”sund” nysgerrighed for at udvikle dig selv, IT-leverancerne og dine medarbejdere – og samtidig evner du at ”tøjle” din innovationslyst med en realistisk prioritering og øje for de daglige opgaver.


Derudover lægger vi vægt på følgende faglige kvalifikationer:


 • En uddannelse, som styrker din analytiske og forretningsmæssige profil.
 • Erfaring fra en kombination af IT-drift og -udvikling samt udarbejdelse af SLA’er og KPI’er.
 • Erfaring med optimeringsprojekter og blik for dataanvendelse i en kompleks organisation.
 • Arkitektonisk overblik og ledelsesrådgivning
 • Vant til at drifte forretningskritiske systemer såsom ERP, CRM og andre kritiske forretningsløsninger samt en vis erfaring med applikationsudrulning.
 • Ledelseserfaring samt en vis erfaring som projektleder.
 • Flydende til dansk og engelsk, skriftligt og mundtligt.


Og hvorfor så Red Barnet?


IT i Red Barnet er midt i en spændende transformation henimod en øget digitalisering, effektivisering og en større grad af tværgående fokus og samarbejde. I Business Support & Development er der i alt ca. 40 medarbejdere, som arbejder med økonomistyring, projektfinansiering, HR, ledelsessupport samt IT & Facility Management.


Kulturen er præget af samarbejde, respekt og tilgængelighed. Der er sjældent langt fra en god ide til handling. Som en NGO er Red Barnet på ingen måde lønførende, men til gengæld har medarbejderne mulighed for at udleve nogle faglige ambitioner i en organisation med forståelse for det hele menneske, og at det skal være sjovt at gå på arbejde – bl.a. pga. råderum og lyst til at prøve nye løsninger.


Kontaktinformation


Klik på ”ansøg” øverst på denne side. Vi ser løbende på ansøgningerne, hvorfor vi anbefaler dig at søge hurtigst muligt. For mere information er du velkommen til at kontakte Eva Belter-Andersen eller Camilla Svendsen fra Hudson Nordic på telefon 70 27 77 33. Hudson Nordic supporterer Red Barnet i denne rekruttering. Send din ansøgning og cv ved at klikke på ”ansøg” i toppen af siden.


Om Red Barnet


Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder. For enhver pris. Hver time. Hver dag. Overalt i verden. Vi er Save the Children – verdens førende uafhængige organisation for børn.


Red Barnet går forrest i kampen for de dårligst stillede børn. I Danmark og resten af verden. Vi yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft.


Red Barnet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede at søge stillingen – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Ønsker du at arbejde for os, er du forpligtet til at følge vores interne børnebeskyttelsespolitik. du forpligtet til at