Programdirektør til KAB

Enghavevej 81, København SV,
Ansøgningfrist: 31/10/2022
 • Reference: 144153
 • Job type: RecruitmentProject

KAB har igangsat et stort transformationsprogram, der forventes at sætte helt nye standarder for, hvordan vi driver boligadministration.


Målet er at skabe en platformsteknologi, som kan rumme en boligadministration i KAB’s skala. Programmet vil bestå af forskellige dele, lige fra udvikling af en datakerne baseret på open-source-teknologi, til udvikling eller tilkøb af systemmoduler. Foreløbig er der defineret 7 projekter som en del af programmet, der er afsat budget og ressourcer, og der er etableret en styregruppe. Resten skal du som programdirektør sætte retning for i samarbejde med direktion og styregruppe. Fra at basere byggeriers administration og vedligehold på erfaring og antagelser, vil der fremadrettet præcist via data kunne forudsiges hvilke tiltag, der skal gøres og hvornår. Et sådant styringsværktøj vil fremme bæredygtighed, klimaaftryk og meget andet.


Programdirektøren bliver ansat af KAB’s direktion og har direkte reference til adm. direktør Jens Elmelund. I det daglige er der tæt interaktion med ledelseslaget i organisationen og tæt arbejde med og styring af interessenter, partnere og leverandører. Der er tale om en ny rolle og en fastansættelse, og der er fortsat ansvar og opgaver, som du har mandat til at tegne skarpere op. Arbejdssted er KAB-Huset – vores nybyggede kontorbygning   på Enghavevej på Vesterbro lige ved Carlsberg Station.


Digital transformation, der ”disrupter” traditionel boligadministration


Som programdirektør bliver du overordnet ansvarlig for at lede KAB’s største digitale og organisatoriske transformation. For at sikre opbakning og fremdrift skaber du tætte relationer med alle interessenter fra it-udviklerne til beboerdemokraterne og forretningen og viser forståelse for og anerkendelse af kundernes forventninger – og gør dette med en forståelse for den sektor, kultur og styringsform, som du bliver en integreret del af.


Der bliver et stort ledelsesmæssigt mandat samtidig med, at du også selv bliver ”arbejdende” i nogle faser og opgaver. Dine fornemste opgaver er:


 • at etablere en programorganisation med udvalgte projektledere og support.
 • at sikre fokus og fremdrift i forhold til den digitale transformation i KAB-fællesskabet som er en naturlig del af strategien ”Lad det gro i skyen”.
 • på vegne af KAB at varetage ansvaret for programmet ved at realisere de opstillede mål, sikre at løsningerne understøtter de identificerede gevinster samt at sikre, at leverancerne er iht. tidsplan og budget.
 • at bevare overblikket og sikre, at ændringer til scope eller funktionalitet sker i overensstemmelse med det aftalte ”road map”.
 • at beslutte, håndtere og rapportere om risici og hændelser, som kan opstå i programmet til styregruppeformanden og andre.


Et af dine vigtigste succesparametre som programdirektør bliver at have den grundlæggende forretningsstrategiske og overordnede mission for øje i alle programmets projektfaser, som handler om professionalisering, modernisering, bæredygtighed og gevinstrealisering i forhold til at passe på huslejen.


Stærk kommunikator, der kan skabe følgeskab og åbenhed for forandring


Vi tror på, at du er et passioneret individ med holdninger, ambitioner, og gennemslagskraft, og som evner at sætte retning, følge op og inkludere andre. Dine omgivelser oplever dig som en stærk formidler og kommunikator, der kan skabe begejstring og følgeskab.


Der vil være kommunikation og interaktion på alle niveauer, og det er derfor vigtigt med en god forståelse for, at boligforeninger og beboere er kunder, som har lagt deres driftsøkonomi i KAB’s hænder. Derfor skal du kunne navigere i et miljø med mange forskelligrettede interesser og med nuancerede forståelser af, hvad der vil være værdiskabende.


Erfaring med digital transformation og programledelse


For at lykkes har du igennem din karriere opnået erfaring fra at drive store programmer sammen med både interne ressourcer og eksterne udviklerteams og kan igennem din erfaring dokumentere succeser (og fejltrin) i vejen mod at sikre transformation. Vi ser gerne, at du har været programleder på flere agile programmer og har et indgående kendskab til den agile arbejdsform og digitalisering.


Øvrige faglige kvalifikationer inkluderer bl.a.:


 • Stærke lederevner – på operationelt og strategisk niveau – og erfaring med at lede større programmer med projektledere under dig.
 • Forretningsforståelse og indsigt i, hvordan digitalisering påvirker og udvikler forretningsprocesser og mennesker.
 • En videregående uddannelse på kandidatniveau inden for teknologi, forretningsøkonomi eller andet.
 • Gerne indsigt i den almene sektor / politiske organisationer med demokratiske beslutningsprocesser og ellers erfaring fra større (matrix-) organisationer.
 • Indsigt i open source-teknologi, teknisk totaltransformation og dataopbygning.


Og hvorfor skal du søge?


I rollen som programdirektør får du en udfordrende og central rolle i en transformation, der vil disrupte og gøre tingene på en helt anden måde end tidligere set i sektoren. Du får stor indflydelse på beslutninger og handlingsplaner og bliver derfor ikke ”blot” eksekverende på kundernes ønsker. Der er mulighed for at skabe noget konkret. Samtidig er du en del af en organisation med store ambitioner om bæredygtigt byggeri, og som har en størrelse, hvor et bæredygtigt fokus reelt gør en forskel på klimatallene.


Kontaktinformation


For mere information er du velkommen til at kontakte Managing Partner Camilla Svendsen fra Hudson Nordic på telefon +45 70 27 77 33. Hudson Nordic håndterer rekrutteringsprocessen sammen med KAB.


Ansøgningsfristen er 5. oktober, og vi ser løbende på ansøgningerne. Bemærk, at vi håber at kunne afslutte rekrutteringen i oktober 2022.


Send din ansøgning og cv ved at klikke på linket øverst til venstre.

Vi forpligter os til mangfoldighed og inklusion

Hos Hudson Nordic går vi ind for lige muligheder for alle og støtter forbuddet mod forskelsbehandling på grund af race, farve, religion, køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller udtryk, national oprindelse eller herkomst, alder, handicap, civilstand eller enhver anden karakteristika beskyttet af loven. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Commitment to diversity and inclusion

At Hudson Nordic we support equal opportunities for everyone and support the prohibition of discrimination based on race, colour, religion, gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin or ancestry, age, disability, marital status, or any other characteristic protected by law. Therefore, we encourage all interested candidates, regardless of background, to apply for this position.