Programleder til Topdanmark

Ansøgningfrist: 30/12/2022
 • Reference: 144172
 • Job type: RecruitmentProject

Vil du stå i spidsen for et af de største programmer i Topdanmarks historie? Vil du være ansvarlig for en stor programorganisation med over hundrede ansatte med en ekstern systemintegrator og have ansvar for at drive udskiftning og udvikling af ”nerven” i forretningen, som er forsikringssystemet? Vil du i tæt samspil med direktion, forretning, it, kunder, leverandører, interne interessenter og flere andre være med til at drive en transformation – ikke bare af systemer men også i arbejdsprocesser og tankesæt? Så vil vi anbefale dig at læse videre.


Der er tale om en nydefineret rolle grundet et ønske om at placere programledelsesansvaret for et strategisk vigtigt program internt. Der vil være direkte reference til direktøren for Strategi & Eksekvering, og rollen vil blive en naturlig del af ledelseslaget i Topdanmark. I det daglige vil der være et tæt samspil på tværs af Strategi & Eksekvering samt de øvrige forretningsområder.


Arbejdsstedet vil være på Topdanmarks hovedkontor i Ballerup.


Strategisk programledelse og råderum til at træffe vigtige beslutninger


Som programleder vil du sætte den strategiske ramme for, lede, organisere og implementere det største program og dertilhørende projekter i Topdanmarks historie. Med andre ord vil du være med til at skrive historie i relation til etablering af fundamentet for et moderne og digitalt forsikringssystem, forbedrede processer og en større smidighed og samspil mellem systemer i Topdanmark.


Du vil varetage den overordnede ledelse og være ansvarlig for leverancerne i det samlede program. Du vil herunder skulle lede et programkontor med interne og eksterne projektledere, drive diverse interne beslutningsfora, navigere i en kompleks struktur, uddelegere og lede gennem andre. Alt dette sker i et stærkt fagligt og til tider politisk orienteret miljø, hvor der vil være mia. på spil og mange forskellige interesser.


Dit fokus i programmet vil bl.a. blive:


 • strategisk programledelse i relation til vision, retning, værdiskabelse og ambitionerne for leverancer.
 • rollemodel for de samarbejdsrelationer, der skal være indadtil og udadtil mod leverandørerne.
 • sikre sammenhæng mellem forretningens interesser og en omkostnings- og it-effektiv udvikling.
 • interagere tæt med direktion og styregruppe og holde dem opdateret på fremdrift.


Sagt på en anden måde er interessentstyring, forandringsledelse og ledelse centrale ansvarsområder og på baggrund af hvilke, din succes bliver målt. Derudover vil det også blive forventet, at du med din solide baggrund vil bidrage med at løfte den generelle måde at drive programledelse på og brug af værktøjer.


Programleder med erfaring fra teknologiske transformationer og med stor menneskelig indsigt


Vi forventer, at du med din store erfaring godt ved, hvad der kræves af dig – og den viden har du opnået gennem styring og eksekvering af teknologiske- og forretningskritiske programmer af omfattende karakter og i større komplekse/matrix organisationer og gerne med erfaring fra den finansielle sektor. Du har din værktøjskasse inden for projektledelse på plads og kan tage det bedste herfra og krydre med det bedste inden for agile arbejdsmetoder. Endvidere har du erfaring med ledelse på strategisk og retningssættende niveau og med stærke kompetencer i ledelse og forandringsledelse. Din erfaring understøtter du med en uddannelse på kandidatniveau i f.eks. it, jura, økonomi eller tilsvarende.


Derudover vægter vi, at du:


 • balancerer din selvstændighed med en god evne til at skabe tætte samarbejdsrelationer.
 • er metodestærk, analytisk orienteret og arbejder struktureret.
 • trives med mange bolde i luften, et stort ansvar og til tider et stort pres.
 • er passioneret, har holdninger, ambitioner og gennemslagskraft.
 • kan kommunikere på alle niveauer og er en stærk formidler.
 • omstillingsparat, fleksibel og med personlig integritet.
 • har en unik evne til at skabe følgeskab – og næsten vigtigst af alt, så kan du skabe begejstring for mål og ambitioner.


Din nye organisation


Din nye arbejdsplads er Topdanmarks hovedkontor i Ballerup og med mulighed for at flekse imellem kontoret og hjemmearbejde. Du vil dog også få en masse gode samarbejdsrelationer, som er ivrige efter at møde dig på kontorgangene. Som en del af Strategi & Eksekvering placeres du organisatorisk lige under direktionen, og du vil arbejde sammen med kollegaer på tværs af dit eget område, it, forretning, stabe og den eksterne systemintegrator. Alle medvirker til at sikre eksekvering på den samlede program- og projektportefølje. Stemningen er god, og ambitionerne er lige så store som lysten til at dele viden og hjælpe hinanden. På den vis er din organisation et spejl af Topdanmark i det hele taget, da det bare er et godt sted at være.


For mere information er du velkommen til at række ud til Hudson Nordic ved Assignment Manager Anja Giovanna Clemmensen eller Partner Camilla Svendsen på telefon 7027 7733. Hudson Nordic hjælper Topdanmark med rekrutteringen.


Du kan sende din ansøgning og cv ved at klikke på ”ansøg” i øverste venstre hjørne. Så glæder vi os til at få din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende ser på ansøgningerne.

Vi forpligter os til mangfoldighed og inklusion

Hos Hudson Nordic går vi ind for lige muligheder for alle og støtter forbuddet mod forskelsbehandling på grund af race, farve, religion, køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller udtryk, national oprindelse eller herkomst, alder, handicap, civilstand eller enhver anden karakteristika beskyttet af loven. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Commitment to diversity and inclusion

At Hudson Nordic we support equal opportunities for everyone and support the prohibition of discrimination based on race, colour, religion, gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin or ancestry, age, disability, marital status, or any other characteristic protected by law. Therefore, we encourage all interested candidates, regardless of background, to apply for this position.