Risikoanalytiker – Lån & Spar

Højbro Plads 9-11, København K, Danmark
Ansøgningfrist: 31/05/2024
  • Reference: 144328
  • Job type: RecruitmentProject

Risikoanalytiker – Validering af IRB-modeller


Vil du gerne arbejde bredere og dybere med IRB-modeller i en mindre bank, hvor dit arbejde gør en stor forskel? Har du erfaring med opbygning af datagrundlag, validering eller modeludvikling af IRB-modeller? Vil du gerne selv præsentere dine konklusioner for ledelse og direktion og være tæt på styringen af bankens modelrisiko? Så er dette et interessant job for dig.


Udviklende jobmulighed for dig, som gerne vil arbejde med IRB-modeller men også vil have mulighed for at opnå indsigt i og arbejde bredere indenfor risikostyring. Lån & Spar er en mindre bank med en stor bredde, hvor du bliver en vigtig og central del af bankens risikostyring.  Stillingen er placeret centralt i København og rapporterer til områdedirektøren for Risikostyring.


Risikostyringsafdelingen


Afdelingen består foruden dig af fire risikoanalytikere og områdedirektøren, som refererer til direktionen. Du bliver eksponeret for bankens øverste ledelse og samarbejder tæt med en bred række af kollegaer inklusive bankens stabsfunktioner, kreditafdelingen o.a.  Din afdeling er specialiseret i hhv.  risikostyring på kreditrisiko, markedsrisiko, likviditet og operationel risiko, validering af IRB-modeller og finansiel lovgivning på risikostyringsområdet, og hvor du forventes at være et fagligt fyrtårn i valideringsdisciplinen.


Du bliver en del af en kultur, hvor der er rum til at være kreativ og åbenhed for nye ideer, tanker og bedre måder at gøre tingene på. Du vil derfor kunne påvirke både løsninger og arbejdsopgaver. Der er en afslappet omgangstone, højt til loftet og stor tillid til den enkelte. 


Det, der også gør det spændende for dig fagligt, er, at Lån & Spar måske ikke er den største bank, men alligevel er godkendt til at anvende IRB-modeller. Du bliver en del af hele værdikæden fra udvikling af valideringsmetoder til implementering og rapportering af valideringsresultater. Samtidig vil du arbejde med alle modeller (PD, LGD, CF).


Jobbet


Som risikoanalytiker bliver du del af en afdeling med dygtige kollegaer med en økonomisk og matematisk baggrund, og hvor dine arbejdsopgaver primært består i validering af IRB-modeller (PD, LGD, CF). Lån & Spar Bank er i gang med at udvikle nye IRB-modeller og du skal være med til udvikle metoderne til modelvalidering og gennemføre valideringen af de nye modeller. Du får mulighed for at være med i hele processen fra udformning af valideringsmetoder, initial validering af nye modeller (LGD og CF), ansøgningsproces hos Finanstilsynet og implementering. Desuden er der også rig lejlighed til at arbejde på tværs af bankens risikoområder.


Dine daglige opgaver bliver med andre ord udvikling af metoder for validering, udarbejdelse af den statistiske validering af modeller (PD, LGD, CF), udarbejdelse af skriftlige valideringsrapporter og præsentation af konklusioner og anbefalinger for ledelsen.  


Profilen


Som person besidder du gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt, og det hjælper dig med at oversætte kompleksiteter mellem forretning og risikostyring. I dit arbejde er du analytisk, nysgerrig og opsøgende efter ny information ifm. opgaveløsningen, og du kan skabe overblik over en stor kompleks mængde information. Desuden er du abstrakt tænkende op og kan udfordre modeludviklere ift. deres valg. Du kan selvfølgelig arbejde selvstændigt, men du er lige så orienteret omkring at få det bedste ud af at arbejde sammen med dygtige kollegaer.


Fagligt har du erfaring med opbygning af datagrundlag, modeludvikling og validering inden for kreditrisiko. Vi forventer, at du kan nikke genkendende til nedenstående:


  • Relevant videregående uddannelse kombineret med minimum fem års erfaring fra finanssektoren, hvor du har været i berøring med validering eller modeludvikling og derigennem har opnået god indsigt i kreditrisikomodeller (PD, LGD, CF).
  • Et højt fagligt niveau indenfor dataarbejde i SAS, R, SQL, Python eller andet værktøj til store datamængder, prædiktiv modellering og øvrige statistiske og forretningsmæssige analyser.
  • Interesse for det regulatoriske indenfor IRB-området.


En personlig bank med høje standarder


Lån og Spar er en personlig bank, hvor den gode kundeoplevelse er i fokus. Alle medarbejdere arbejder hver eneste dag henimod at give kunden den bedste oplevelse, og samtidig udvikle sig, så vi hver dag kan levere høje standarder. Vi har i Lån og Spar fokus på, at den enkelte udvikler sine faglige – såvel som personlige kompetencer, og derigennem forme sig egen karrierevej.


Lån og Spar er ikke som andre banker. Lån og Spar Banks kunder er medlemmer i en af de over 55 forskellige foreninger og organisationer, som er ejere af banken. Med et solidt samarbejde sørger vi for, at ejerkredsens medlemmer får særlige fordele og rådgivning, som er skræddersyet.

 


Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Search Consultant Jakob Sørensen fra Hudson Nordic på telefon 3121 0712 eller js@hudsonnordic.com. Hudson Nordic støtter Lån & Spar i rekrutteringen. For at søge stillingen skal du klikke på ”Ansøg” øverst til venstre på siden.


Lån & Spar har brug for dygtige nye kollegaer med forskellige baggrunde, hvorfor vi opfordrer alle uanset alder, kønsidentitet, baggrund, oprindelse eller handikap til at søge stillingen. Derudover forventes det ikke, at du vedlægger et billede af dig selv.


 


 

Vi forpligter os til mangfoldighed og inklusion

Hos Hudson Nordic går vi ind for lige muligheder for alle og støtter forbuddet mod forskelsbehandling på grund af race, farve, religion, køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller udtryk, national oprindelse eller herkomst, alder, handicap, civilstand eller enhver anden karakteristika beskyttet af loven. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Commitment to diversity and inclusion

At Hudson Nordic we support equal opportunities for everyone and support the prohibition of discrimination based on race, colour, religion, gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin or ancestry, age, disability, marital status, or any other characteristic protected by law. Therefore, we encourage all interested candidates, regardless of background, to apply for this position.