Outplacement og karriererådgivning.

Nedskæringer og afskedigelser kan være en følelsesladet rutsjebane for alle involverede – både de personligt berørte såvel som kollegaer og ledelse. Det kan påvirke virksomheden på flere måder – meget afhængigt af hvordan situationen håndteres.

Hudson Nordic er en virksomhed med mange års erfaring indenfor rekruttering, talentudvikling og karriererådgivning samt coaching. Vi er således vant til at håndtere store dele af medarbejderes livscyklus, fra afdækning af kompetencer samt tiltrækning af og videreudvikling af talenter.

 

Vores tilgang

Vores tilgang til outplacement eller karriererådgivning, som vi foretrækker at kalde det, er først og fremmest, at vi alle er individer med forskellige behov og motivationsdrivere. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne tilbydes skræddersyede forløb og med en indbygget fleksibilitet. Derudover kan der heller ikke altid sættes en udløbsdato på, hvornår et forløb er slut. Vi tror på, at tillid hos opsagte medarbejdere skabes gennem en oplevelse af oprigtig interesse fra vores side.

En opsigelse kan for mange være en mulighed for at revurdere sin karriere og valg mhp. proaktivt at vælge sin fremtidige karriere. For at kunne gøre det er udgangspunktet, at man skal kende sig selv, sine styrker og motivationsdrivere, og den proces kan for nogle være overraskende og måske endda være lidt smertefuld. Vi er erfarne i at facilitere og understøtte den proces, hvor vi har erfarne coaches.

 

 

Alle er ikke lige gode til alt.

Vi arbejder ud fra den anerkendelse, at vi som enkeltindivider ikke kan være lige gode til alt; det kan vi heller ikke selv, og derfor vil der, afhængigt af det enkelte karriereforløb, være flere involverede fra vores side. Vi kan således tilbyde specialister i at afdække personlige kompetencer, udarbejde CV og ansøgninger, finde de rigtige jobs, interviewtræning samt coaching. Endvidere kan vi via vores etablerede netværk af anerkendte og spændende virksomheder tilbyde en indgang til at kunne præsentere sig selv.

Vi forsøger ikke at tale medarbejdere efter munden; vi udfordrer og stiller spørgsmål, som kræver refleksion og beslutninger. Alt dette sker i en anerkendende og respektfuld kontekst.