Klar. Parat. Onboard.

Når du arbejder med Hudson Nordic fortsætter ansættelsesprocessen efter et håndtryk og en ansættelseskontrakt.

Ved alle vores ansættelser sikrer vi en glidende overgang for både kandidat og ansættende leder ved at følge op hver tredje måned i hele det første år. Ved opfølgningerne anvender vi vores coachingteknikker for at sikre, at ansættende leder og kandidat får diskuteret fælles forpligtelser og kommer godt i gang med samarbejdet.

Kom rigtigt
fra start

 

 

 

Vores onboarding-sessioner er rettet mod løbende at udvikle både kandidaten, den ansættende leder og ledelsesteamet bag med et stærkt fokus på de ‘uskrevne’ regler og karakteristika, som er tilstede i alle organisationer, teams og virksomhedskulturer.

Sessionerne hjælper med at opbygge tillid, forpligtelser og ansvarlighed blandt alle parter. Med tre-måneders intervaller sikrer vi, at både kandidat, ledelsesteamet og den ansættende leder fremhæver de rigtige ting, og forsætter med at gøre dét de gør godt endnu bedre.

Onboarding er en nøgleproces

Hvad er onboarding og hvorfor er det nødvendigt, når du ansætter?

Ordet onboarding dækker over den proces, som har til hensigt at integrere nye medarbejdere på deres nye arbejdsplads, så de føler sig helt trygge og klar til at påtage sig deres nye rolle og ansvarsområder.

Hos Hudson Nordic arbejder vi med onboarding som den nøgleproces, der sikrer, at en ny medarbejder kommer godt fra start i sit nye job. Godt fra start i den nye virksomhedskultur og med sine nye opgaver. Onboarding er med til at sikre at alt falder godt på plads, trygge rammer for den nye medarbejder og at støtte vedkommende i, at forstå og navigere i, ofte utalte, sociale strukturer.

En god onboarding sikrer en klar forventningsafstemning, og støtter op om at skabe og udvikle den gode virksomhedskultur. Her vil vi gerne være med som støtte – for på denne måde, at sikre langvarige match mellem begge parter.

Onboarding – Hvorfor skal du prioritere det?

Når den rette medarbejder er fundet, kontrakten er signeret og opstart er aftalt, er det mindst ligeså vigtigt, at personen kommer godt fra start i virksomheden. Men hvad skal man egentlig være opmærksom på, når man onboarder nye medarbejdere? Vi har samlet nogle tips, som kan hjælpe jer til at skabe den helt rigtige onboarding:

 

Det starter ved begyndelsen

Anerkend, at det kræver ressourcer at ansætte en ny medarbejder. I skal sikre jer, at den udvalgte person kommer rigtigt ind i tingene. Vær derfor godt forberedt på, hvilke opgaver der skal løses samt spørgsmål, der kan komme i forbindelse med opstarten. Der vil ofte være flere end man regner med. Det er derfor altid en god idé at sørge for, at andre medarbejdere, som skal involveres i processen omkring vedkommendes opstart, bliver inddraget allerede inden ansættelse. Blandt andet at de bliver booket ind til nødvendige møder i forbindelse med onboardingen, der får opstarten til at løbende glidende.

 

 

Forventningsafstemning

Det er altid en god idé at skabe rammerne for en onboarding, der giver medarbejderen mulighed for at få indsigt i virksomhedens daglige arbejdsgange og processer. Derudover vil det være en idé at skabe rammerne for løbende forventningsafstemning mellem ansættende leder og medarbejder. Dette støtter samtidig medarbejderen i at italesætte de udfordringer og tanker, som ofte kommer i starten af en ansættelse. I denne forbindelse er det samtidig givtigt at tale om virksomhedens værdier, visioner og mål, for at sikre at den nye medarbejder er indforstået, motiveret og tryg til endelig opstart.

 

 

Udvid onboardingforløbet

Det er en myte, at onboarding kun skal tage et par uger. Det kan ofte tage ganske lang tid at sætte en ny medarbejder ind i de mange, nye procedurer og systemer. For slet ikke at tale om at sikre at medarbejderen føler sig som en del af de nye sociale rammer. Det er derfor en god idé at sikre sig, at onboarding-forløbet har en horisont, som strækker sig på en måned og gerne længere. Det er i denne forbindelse, altid givtigt at tildele den nye medarbejder en ’buddy’, som han/hun kan dele sine opstarts-tanker med og stille relevante spørgsmål til.

 

 

Invitér medarbejderen til at dele inputs og ideer

Det er motiverende og energiskabende at få nye kræfter med på holdet. Inviter derfor den nye medarbejder til at komme med ideer og inputs til, hvordan virksomheden bliver endnu skarpere. Den nyansatte medarbejder vil højst sandsynligt ønske at tage del i virksomheds vision og mission.

 

 

Løbende evaluering af onboardingprocesssen

Løbende evaluering er et vigtigt element af en rekrutteringsproces og et onboardingforløb. Det er vigtigt, at virksomheden, i løbet af onboardingprocessen, sørger for at evaluere på forløbet. På den måde bliver det muligt at tilpasse forløbet til den enkelte medarbejder samt at gøre processen endnu bedre næste gang en medarbejder skal onboardes.

Hjælp dine nye medarbejdere godt fra start 

Book onboardingrådgivning hos Hudson Nordic fra én af vores dygtige specialister. Vi står klar til at rådgive dig: 

Vær gerne detaljeret omkring hvad du ønsker at blive kontaktet omkring. Dette gør nemlig at vi kan hjælpe dig så godt som muligt.