Jeres second opinion

I et konkurrencepræget marked er det ikke længere nok at kende kandidatens færdigheder. Faktorer som ledelsespotentiale, ’business attitudes’ og kulturel kompatibilitet er lige så vigtige, når du skal træffe den rette beslutning, i jagten på en ny leder.

Derfor uddanner vi løbende vores konsulenter inden for særligt udvalgte psykometriske tests og den nyeste forskning, så de kan give dig branchens bedste – og mest objektive – vurdering af kandidater.

Vores arbejde understøttes af gennemudviklede og veltestede test- og assesmentværktøjer udviklet af vores Center of Excellence i Belgien. Ved hjælp af disse værktøjer, kommer vi helt tæt på kandidaten og får afdækket potentiale, præferencer og match gennem en dobbelt vurdering.

Vores mål er, at kunden får et dybdegående indblik i kandidatens kompetencer og evner. På samme vis gør vi alt i vores magt for, at kandidaten går ud ad døren med nye indsigter om sig selv og sine kompetencer.

Competency Framework

Vores Competency Framework er designet til at afklare, hvilken adfærd, der forventes på forskellige niveauer i en organisation. Det er med dét formål at skabe et effektivt fundament for at integrere alle HR-processer omkring udvælgelse, fastholdelse, udvikling og karriereovergange.

I dag betragter de fleste organisationer kompetencer som et grundlæggende element inden for effektiv Talent Management. Mange ledende virksomheder har derfor klassificeret rammen for kompetencer på forskellige niveauer, så de aktivt kan bruge dem til at:

 • Ansætte og vælge medarbejdere med det rigtige ‘fit’ til rollen og organisationen.
 • Forventningsafstemme, sætte mål og følge effektivt og objektivt op.
 • Få overblik over, hvad der skal til for rykke virksomheden i en bestemt retning og hvilke kompetencer, der er behov for.
 • Identificere, hvilke kompetencer man mangler, og i så fald må udvikle, tiltrække og fastholde.
 • Skabe målrettede udviklings- og træningsinitiativer for enkeltpersoner og grupper – herunder executive coaching.

5+1 Competency Model.

Hudson Nordics 5+1 kompetencemodel er rygraden i vores arbejde med rekruttering og talent management.

Modellen er baseret på en omfattende research, hvor Hudsons eget forskningsteam har analyseret mere end hundrede kompetencemodeller fra internationale virksomheder, såvel som aktuelle HR-tendenser.

Forskerne har efterfølgende identificeret fem kernekompetencer med hver deres færdigheder: Information Management, People Management, Task Management, Interpersonal Management og Personal Management.

Disse fem kompetencer ordnes hierarkisk, og færdighederne i hver af klyngerne prioriteres yderligere. Den sidste kernekompetence er teknisk ekspertise, der inkluderer teknisk eller organisationsspecifik viden og færdigheder.

Det virker kun, hvis vi gør det sammen.

5+1 modellen er designet til at være fleksibel og kan anvendes til forskellige job og roller i en organisation for at skabe en tilpasset rekrutteringsprofil. Kandidater kan desuden udvælges og evalueres i forhold til modellen, hvilket sikrer en effektiv samtale- og vurderingsproces.

I Hudson Nordic arbejder vi parallelt med vores kompetencemodel og vores testværktøjer, for på den måde, at give både kunder og kandidater en gennemarbejdet og veldokumenteret vurdering og feedback.

Vi insisterer desuden på, at involvere vores kunder i udvælgelsen af specifikke kompetencer i forbindelse med vores Assessment & Development aktiviteter. Det er så vi kan opnå den mest nøjagtige og organisationsspecifikke information i opstarts- og udviklingsstadierne.

Vi skræddersyer sammen et funktionelt Competency Framework, der afspejler netop din virksomheds unikke kultur og miljø – og ikke mindst de kompetencer der skal til, for at få succes i denne specifikke kontekst.

Business Attitudes Questionnaire.

Rekruttering bærer en vis mængde risiko med sig. Ligegyldigt hvor detaljeret en screenings- og udvælgelsesproces du har, er det vanskeligt præcist at forudse, hvor godt nogen vil passe ind i din organisation – og om de vil leve op til dine forventninger.

Hudsons Business Attitudes Questionnaire (BAQ) kan hjælpe med disse udfordringer. BAQ vurderer 25 forskellige dimensioner af personlighed, som hjælper med at forudsige, hvordan en kandidat vil opføre sig på en arbejdsplads.

Testen er udviklet af Hudson Research & Development og er blevet testet på mere end 60.000 kandidater. Den er en fast del i vores rekrutteringsprocesser. Blandt andet fordi den:

 • Gør det muligt at identificere, hvilke kandidater der mest sandsynligt vil passe ind i din organisation og udvikle sig bedst, i takt med virksomhedens organisation og kultur.
 • Giver mulighed for at udforske, og gå i dybden med, kandidatens kompetencer, hvilket sikrer en bedre vurdering.
 • Sikrer en god oplevelse for kandidaten, da det efterfølgende interview bliver mere fokuseret og dermed giver kandidatens en dybere indsigt i egne kompetencer.
 • Klæder virksomheden bedre på i forhold til at tage en informeret beslutning på et velfunderet grundlag.

BAQ’en tages online og er tilgængelig på mere end 25 sprog. Den tager typisk under 30 minutter at gennemføre, men er ikke på tid.

Motivational Drives Questionnaire.

Performance er ikke udelukkende baseret på evner. Motivation og personlige drivers spiller i den grad også en rolle. Disse egenskaber definerer ikke blot en persons engagement, men også deres arbejdsglæde og i hvilken retning deres udvikling går. Simpelthen, fordi mennesker gør dét de bedst kan lide.

Hudsons Motivational Drives Questionnaire (MDQ) giver dig værdifuld indsigt i hvilke faktorer, der motiverer dine medarbejdere og hvilke knapper, du kan trykke på for at løfte deres arbejdsglæde.

MDQ’en måler på op til 15 motivationsdimensioner baseret på den seneste motivationsteori. Testen er bygget op omkring et spørgeskema, der lader kandidaterne indikere, hvad de finder mest interessant ved et job, og hvad der motiverer dem til at gøre et godt stykke arbejde. MDQ’en er derfor et særligt stærkt værktøj inden for både rekruttering, assessment, udvikling, coaching og karriererådgivning.

Testen tages online og er tilgængelig på over 25 forskellige sprog.

Reasoning Ability Tests.

Vi anvender særligt udviklede evnetests (RAT-tests) til at give et objektivt billede på din medarbejders eller kandidats potentiale og færdigheder. RAT-testene består af en abstrakt, verbal og numerisk evnetest, som giver indsigt i din medarbejders eller kandidats evner inden for de forskellige områder.

Testene kan tages på forskellige niveauer – tilpasset den konkrete stilling. Når kandidaten har taget alle tests, modtager du en rapport med:

 • En generel score, der indikerer, hvilken normgruppe kandidaten tilhører.
 • Tre subscorer, der beskriver arbejdsstil og tilgang til testene, herunder tempo og akkuratesse.

Vi tager vores kandidater og kunder i hånden hele vejen fra opstart til afslutning af processen.