Klar. Parat. Onboard.

Når du arbejder med Hudson Nordic stopper ansættelsesprocessen ikke med et afsluttende håndtryk og en ansættelseskontrakt.

Ved alle vores ansættelser sikrer vi en glidende overgang for både kandidat og ansættende leder ved at følge op hver tredje måned i hele det første år. Ved opfølgningerne anvender vi vores coachingteknikker for at sikre, at ansættende leder og kandidat får diskuteret fælles forpligtelser og kommer godt i gang med samarbejdet.

 

Kom rigtigt
fra start.

 

 

 

Vores onboarding-sessioner er rettet mod løbende at udvikle både kandidaten, den ansættende leder og ledelsesteamet bag med et stærkt fokus på de ‘uskrevne’ regler og karakteristika, som er tilstede i alle organisationer, teams og virksomhedskulturer.

Sessionerne hjælper med at opbygge tillid, forpligtelser og ansvarlighed blandt alle parter. Med tremåneders intervaller sikrer vi, at både kandidat, managementteam og ansættende leder fremhæver de rigtige ting, og forsætter med at gøre dét, de gør godt endnu bedre.

 

Onboarding er en nøgleprocess

Hvad er onboarding, og hvorfor er det nødvendigt når du ansætter?

Ordet onboarding dækker over den proces, som har til hensigt at integrere nye medarbejdere på deres nye arbejdsplads, så de føler sig helt trygge og klar til at påtage sig deres nye rolle og ansvarsområder.

Hos Hudson Nordic arbejder med onboarding som den nøgleproces, der sikrer, at en ny medarbejder kommer godt fra start i sit nye job. Godt fra start i den nye virksomhedskultur og med sine nye opgaver. Onboarding er med til at sikre trygge rammer for den nye medarbejder, til at falde godt på plads og støtte vedkommende i at forstå og navigere i, ofte utalte, sociale strukturer. En god onboarding sikre en klar forventningsafstemning og støtter op om at skabe og udvikle den gode virksomhedskultur.

Onboarding – Hvorfor skal du prioritere det?

Når den rette medarbejder til stillingen er fundet, er det mindst ligeså vigtigt, at personen kommer godt fra start i virksomheden. Så hvad skal man egentlig være opmærksom på, når man onboarder nye medarbejdere? Vi har samlet nogle tips, som kan hjælpe til at skabe den helt rigtige onboarding.

 

  •  Det starter ved begyndelsen

Anerkend at det kræver mange ressourcer at ansætte en ny medarbejder og sikre, at han/hun kommer rigtigt ind i tingene. Vær derfor godt forberedt på, hvilke opgaver og tekniske spørgsmål, der kan komme i forbindelse med opstarten – ofte vil der være flere end man regner med. Det er derfor også altid en god idé at sørge for, at nuværende medarbejdere, som skal involveres i processen, bliver inddraget allerede inden ansættelse.

 

  • Forventningsafstemning

Når medarbejderen er blevet ansat, kan det være en rigtig god idé at indkalde til et møde hvor den nye medarbejder, nærmeste leder og en tredje part forventningsafstemmer forventninger til ansættelsen. Dette støtter samtidig medarbejderen i at italesætte eventuelt ’sværere’ spørgsmål og tanker, som ofte kommer ifm. En rekrutteringsproces. I denne forbindelse er det samtidig givtigt at tale om virksomhedens værdier, visioner og mål for, at sikre at den nye medarbejder er indforstået, motiveret og tryg til endelig opstart.

 

  •  Udvid onboardingforløbet

Det er en myte, at onboarding kun skal tage en uge. Det kan ofte tage ganske lang tid at sætte medarbejderen ind i de mange, nye procedure og programmer, for slet ikke at tale om sikre at medarbejderen er tryg og føler sig sikker blandt sine nye kollegaer, i de nye, sociale rammer. Sikr derfor altid at onboardingforløbet har en horisont, som strækker sin minimum på en måned og gerne længere. Det er i denne forbindelse, altid ganske givtigt at tildele den nye medarbejder en ’buddy’, som han/hun kan dele sine opstarts-tanker med og stille relevante spørgsmål til.

 

  •  Invitér medarbejderen til, at dele deres inputs og ideer.

Du har forhåbentligt ansat en medarbejder, som ønsker at tage del i netop jeres virksomheds vision og mission. Det er motiverende og energiskabende, at få nye kræfter med på holdet og et tip, er derfor at det altid er en god idé at invitere til at medarbejderen kan komme med ideer, inputs og praktiske tiltag til hvordan virksomheden bliver endnu skarpere, dygtigere og bedre.

 

  •  Løbende evaluering af onboardingprocesssen

Løbende evaluering. Ja, dette er et vigtigt element og noget, som vi hos Hudson Nordic vægter højt. Det er vigtigt, at virksomheden i løbet af onboarding-processen sørger for at evaluere på forløbet. På denne måde er det nemlig muligt at gøre processen endnu skarpere til næste gang en medarbejder skal onboardes.